Bóng ném - Trận chiến - Chơi 8 phút
Bayern Munich (Jkey) Esports
Liverpool (It29) Thể thao điện tử