Giải ngoại hạng Hồng Kông
Kitchee SC
Chiến binh Lee Man [Giữa]