Cộng hòa Séc-Giải Hạng Nhất Cộng Hòa Séc
FC Sellier & Bellot Vlasim
FK Dukla Prague