Cộng hòa Séc-Giải Vô Địch Quốc Gia Cộng Hòa Séc
Zbrojovka Brno
1. FK Pribram