Trung Quốc Chinese Super League -Phạt góc
Vũ Hán Zall
Chiết Giang Greentown