Trung Quốc Chinese Super League
Vũ Hán Zall
Chiết Giang Greentown
Trung tính