Bỉ hạng nhất B
Liên minh Hoàng gia St Gilloise
RWDM