Bỉ hạng nhất A -Phạt góc
Mouscron Hoàng gia Excel
KAS Eupen