Vùng Đức Đông Bắc
FC Carl Zeiss Jena
Chemnitzer FC