Vùng Đức Đông Bắc
Liên minh FSV Furstenwalde
SV Lichtenberg 47