Trung Quốc Chinese Super League
Thượng Hải Greenland Shenhua
Thượng Hải SIPG
Trung tính