EFootball - FIFA 20 Tây Ban Nha Cyber Stars League - Chơi 10 phút
Vận động viên thể thao Bilbao (Ishking11)
Villarreal (Dimqaa) Esports