Bóng ném - Trận chiến - Chơi 8 phút
Manchester United (Dm1trena) Esports
Bayer Leverkusen (Người điều tra) Esports