Bóng ném - Trận chiến - Chơi 8 phút
Đức (Sương mù) Esports
Tây Ban Nha (Dm1trena) Esports