Bóng ném - Trận chiến - Chơi 8 phút
Tây Ban Nha (Dm1trena) Esports
Pháp (Rus 1995 lan) Esports