Bóng ném - Trận chiến - Chơi 8 phút
Bỉ (Người điều tra) Esports
Đức (Sương mù) Esports