Giao hữu quốc tế cấp CLB-Giao hữu câu lạc bộ quốc tế
1. FC Saarbrucken
FSV Frankfurt