Bóng ném - Trận chiến - Chơi 8 phút
Porto (Rus 1995 lan) Esports
Bayer Leverkusen (Người điều tra) Esports