Bóng ném - Trận chiến - Chơi 8 phút
Porto (Rus 1995 lan) Esports
Ajax Amsterdam (Sương mù) Esports