Bóng ném - Trận chiến - Chơi 8 phút
Ajax Amsterdam (Sương mù) Esports
Bayer Leverkusen (Người điều tra) Esports