EFootball - FIFA 20 Tây Ban Nha Cyber Stars League - Chơi 10 phút
Real Betis (Bao giờ) Esports
Vận động viên thể thao Bilbao (Ishking11)