Giao hữu quốc tế cấp CLB-Giao hữu câu lạc bộ quốc tế
TSV Steinbach Haiger
Rot Weiss Essen