Giao hữu quốc tế cấp CLB-Giao hữu câu lạc bộ quốc tế
Jiskra Usti Nad Orlici
SK Sigma Olomouc B