Giao hữu quốc tế cấp CLB-Giao hữu câu lạc bộ quốc tế
Banik Ostrava B
Frydek Mistek
Trung tính