Giao hữu quốc tế cấp CLB-Giao hữu câu lạc bộ quốc tế
Mouscron Hoàng gia Excel
Liên minh Hoàng gia St Gilloise