Liên đoàn dự trữ Belarus
Minsk (phải)
Rukh Brest (phải)