Giao hữu quốc tế cấp CLB-Giao hữu câu lạc bộ quốc tế
NAC Breda
SC Heerenveen