Giao hữu quốc tế cấp CLB-Giao hữu câu lạc bộ quốc tế
Ujpest FC
Diosgyori VTK