Giao hữu quốc tế cấp CLB-Giao hữu câu lạc bộ quốc tế
FK admira Praha
Bohemians Prague 1905