Giao hữu quốc tế cấp CLB-Giao hữu câu lạc bộ quốc tế
FC Vion Zlate Moravce - Vrable
Baník Ostrava