Liên đoàn bang Nam Úc 1
Nam Adelaide Panthers
Hoa Kỳ