Úc Bắc New South Wales Giải ngoại hạng quốc gia
Lambton Jaffas
Olympic Newcastle