Úc New South Wales Giải ngoại hạng quốc gia U20
Manly United U20
Mặt trời thành phố Rockdale U20