Úc New South Wales Giải ngoại hạng quốc gia 2
Người Sparta Blacktown
Máy bay phản lực Newcastle (Tuổi trẻ)