Hàn Quốc-K -Phạt góc
Jeonbuk Hyundai Motors
Pohang Steelers FC