Bóng ném - Trận chiến - Chơi 8 phút
Paris Saint Germain (Nikkitta) Esports
Thể thao Barcelona (Dm1trena)