Bóng ném - Trận chiến - Chơi 8 phút
Pháp (Pablik) Esports
Ý (Genad) Esports