Bóng ném - FIFA 20 Cyber Europa League - Chơi 10 phút
Thể thao Lisbon (ForceMajor) Esports
Shakhtar Donetsk (Không rõ) Esports