Bóng ném - Trận chiến - Chơi 8 phút
Brazil (Vorticmon) Esports
Hà Lan (White Boy1927) Esports