Bóng ném - Trận chiến - Chơi 8 phút
Hà Lan (White Boy1927) Esports
Esports (Dm1trena)