Bóng ném - Trận chiến - Chơi 8 phút
Ý (Orlovsky1) Esports
Pháp (Nikkitta) Esports