Bóng ném - Trò chơi 247 Giải đấu 1 - 12 phút Chơi
Bayern Munich (Baker0) Esports
Ajax Amsterdam (Paco) Esports