Bóng ném - Trò chơi 247 Giải đấu 2 - 12 phút Chơi
Inter Milan (BlueLad) Esports
Dinamo Zagreb (Âm Dương) Esports