Bóng ném - Trò chơi 247 Giải đấu 2 - 12 phút Chơi
Tigres UANL (Shorty) Esports
Inter Milan (BlueLad) Esports