Bóng ném - Trò chơi 247 Giải đấu 2 - 12 phút Chơi
Dinamo Zagreb (Âm Dương) Esports
Tigres UANL (Shorty) Esports